Multifocale & bifocale glazen

Voor velen onder ons komt het moment dat niet alleen veraf, maar ook dichtbij zien niet meer zo soepel verloopt als voorheen. De ‘armen worden te kort’ en bij te weinig licht is iets van dichtbij bekijken niet meer zo gemakkelijk. Dit wordt regelmatig opgelost door een leesbril.

In de praktijk wordt steeds vaker gekozen voor het gemak van multifocale glazen. Het voordeel is dat u niet hoeft te wisselen tussen een leesbril én een vertebril. Multifocale glazen bieden namelijk de mogelijkheid om zowel van veraf tot dichtbij scherp te kunnen zien met slechts één bril.

Bifocale glazen hebben een zichtbaar leesgedeelte in het glas, het verschil met multifocale glazen is de abrupte overgang tussen verte- en leessterkte.